DNB ASA

DNB ASA

DNB ASA er Norges største finanskonsern og var i 2017 landets sjette største selskap målt i omsetning. Konsernsjef siden september 2019 er Kjerstin Braathen.

Den norske stat har en eierandel i DNB på 34 prosent, Sparebankstiftelsen DNB har åtte prosent og Folketrygdfondet har 6,3 prosent. Ved utgangen av 2017 var 10 785 årsverk ansatt i konsernet.